O nas

Akademickie Stowarzyszenie Kultury „Wagant” powstało w 1998 roku. Jego celem jest organizowanie i wspieranie szeroko pojętej kultury, nauki, sportu i turystyki środowiska akademickiego. Oprócz realizacji powyższych celów statutowych ASK „Wagant” jest również organizatorem bądź współorganizatorem imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Należą do nich:

  • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej „Łykend”
  • Międzynarodowy Festiwal „Maj z Muzyką Dawną”
  • Wrocławski Festiwal Filmowy „Najnowsze Kino Polskie – Cinemahrad”

Są to imprezy o dużym dorobku artystycznym i tradycji. Objęte są mecenatem: Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Gminy Wrocław, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.