Wrocławski Festiwal Filmowy „Najnowsze Kino Polskie”

Wrocławski Festiwal Filmowy „NAJNOWSZE KINO POLSKIE” odbywa sie we Wrocławiu od 1996 roku. Dotychczasowe edycje nosiły następujące nazwy:

  • Wrocławski Festiwal Filmowy „NAJNOWSZE KINO POLSKIE” (1996 – 1999)
  • Wrocławski Festiwal Filmowy „NAJNOWSZE KINO EUROPEJSKIE” (2000)
  • Wrocławski Festiwal Filmowy „NAJNOWSZE KINO POLSKIE – DEBIUTY” (2001)
  • Wrocławski Festiwal Filmowy „NAJNOWSZE KINO POLSKIE – SLAMDANCE ON THE ROAD” (2002)
  • Wrocławski Festiwal Filmowy „NAJNOWSZE KINO POLSKIE – SLAMDANCE POLAND” (2003)
  • Wrocławski Festiwal Filmowy „NAJNOWSZE KINO POLSKIE” (2004)
  • Wrocławski Festiwal Filmowy „NAJNOWSZE KINO POLSKIE – CINEGRAD” (2005 – 2007)
  • Wrocławski Festiwal Filmowy „NAJNOWSZE KINO POLSKIE – CINEMAHRAD” (od 2008)

Festiwal ma formułę konkursową. Dotychczas były przyznawane nagrody miedzy innymi w kategoriach: długi metraż i krótki metraż, film fabularny film dokumentaly. Od 2001 roku Festiwal promuje polskie kino offowe. W latach 2002 – 2003 Festiwal współpracował z amerykańskim festiwalem offowym – „SLAMDANCE FILM FESTIVAL”. Od 2005 r. w ramach Festiwalu odbywa się pozakonkursowy Przegląd Filmów z Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Visegrad Countries Film Survey), dzieki któremu widzowie moga zapoznac się z kinematorafią czeską,słowacką i węgierską (w tym z filmami premierowymi).
Oficjlana strona festiwalu